هفتمین همایش علمی-تخصصی طوبای زرین

"خوانش هنر امروز"

به شرکت کنندگان درهمایش عملی -تخصصی طوبای زرین گواهی رسمی ارائه می گردد.

گواهی ها در مراسم اختتامیه ارائه خواهد شد.

ظرفیت ثبت نام محدود و شرکت برای عموم رایگان است.

شماره تماس پاسخگویی:66946910  -  66946911

زمان برگزاری

همایش

عنوان محورها

با حضور

هم اندیشی اول

25 بهمن

ساعت 16-19

خوانش هنر امروز

(با رویکرد دهه 60 تا 90 ه.ش)

سید محمد بهشتی- کاظم چلیپا

فرزان سجودی-سجاد باغبان ماهر

هم اندیشی دوم

26 بهمن

ساعت 16-19

خوانش هنر امروز

بهروز دارش- معصومه تقی زادگان

صادق رشیدی- مهران هوشیار

هم اندیشی سوم

27 بهمن

ساعت 16-19

 

 20:30-19  

خوانش هنرامروز

(با رویکرد آینده نگری)

 

خوانش آثار جشنواره

عبدالرحیم گواهی- اصغر کفشچیان مقدم

سرفراز هاشم خانی- مرجان ادراکی

 

با حضور: اعضای شورای هنری

نهمین جشواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

 

نوع شرکت درهمایش

هزینه ثبت نام

حضور در سه پنل کنفرانس بدون دریافت گواهی

رایگان

حضور در سه پنل کنفرانس همراه با دریافت گواهی فارسی

30.000تومان

حضور در سه پنل کنفرانس همراه با دریافت گواهی انگلیسی

30.000 تومان

حضور در سه پنل کنفرانس همراه با دریافت گواهی فارسی و انگلیسی

50.000 تومان

 

برنامه هفتمین همایش علمی- تخصصی طوبای زرین

زمان

برنامه

25 بهمن ماه- ساعت: 16-19

مراسم افتتاحیه- برگزاری پنل و سخنرانی ها- پرسش و پاسخ و جمع بندی-پذیرایی

26 بهمن ماه- ساعت: 16-19

برگزاری پنل و سخنرانی ها- پرسش و پاسخ و جمع بندی- پذیرایی

26 بهمن ماه- ساعت: 16-19

برگزاری پنل و سخنرانی ها- پرسش و پاسخ و جمع بندی- مراسم اختتامیه- اعطای گواهی ها- پذیرایی

لطفاً وجه شرکت در همایش را به حساب زیر واریز نمایید:

۲۴۷-۸۱۰۰-۱۰۷۹۰۱۳۸-۲ بانک پاسارگاد
و یا شماره کارت ۳۷۴۴-۱۸۵۲-۲۹۱۰-۵۰۲۲
به نام موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر