بیانیه شماره 2 ستاد برگزاری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بازگشت Back

 

به اذعان جامعیت افکار عمومی، نحله ها و نسل های گوناگون هنر کشور، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با تکیه بر تجربه انباشته ادوار گذشته و بهره مندی از توانمندی های صنوف و مجامع مرتبط و رویدادهای حرفه ای متنوع این حوزه، مسیری تکوینی و ایجابی را رقم زده است.

رویه و رخدادی که ضمن احترام و پاسداشت سرمایه های کلاسیک، عرصه حضور را از محدوده های رشته ای برای بروز ظرفیت های روزآمدتر گسترش داده و به دیگر بیان، مجال لازم را برای الحاق بخش های بیرون مانده و جدا افتاده از پیکره هنرهای تجسمی فراهم ساخته است.

بدون شک این مهم نه صرفا یک ابتکار بلکه اقتضای پاسخ گویی کمینه به ظرفیت های اکنون هنرهای تجسمی کشور است .

بستری که از رخداد ساختارمند و با پشتوانه ای همانند جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتظار می رود تا در چهارچوب ها، الگوهای برنامه ریزی شده منطقی و مدل های رفتاری خود بتواند علاوه بر تایید دوسالانه های تخصصی، مدلی درخور از داشته های توامان هنرهای تجسمی کشور را نمایش دهد .

به نظر می آید برای نیل به این آرمان مشترک، حوزه های گوناگون و درون خانواده هنرهای تجسمی همسویی و همدلی حداقلی را یافته اند که البته می بایست با تعامل و اشتراک مساعی پیوسته، چالش ها را بررسی کرده و تهدیدها را به فرصت مبدل ساخت.

بدون شک در این فرآیند عناصر و شاخصه های گوناگونی می بایست فعال شده و بررسی لازم را برای استمرار و بالندگی آن فراهم آورند.
نقد تخصصی، گفتمان و تقویت بنیان های نظری و اندیشه ورزی، اصلاح همواره راهبردها و راهکارها و بسیاری دیگر از این دست شرط لازم برای ارتقا و کیفیت بخشی است که تعامل و مشارکت می تواند آن را به کمال و کفایت برساند.
در این راستا ستاد برگزاری بلافاصله پس از خاتمه جشنواره نهم، فرصت را برای ارزیابی و بررسی بهنگام نقطه نظرها، تدقیق پیشنهادها برای اصلاح روش ها و برنامه ها و بررسی نقطه نظرها فراهم ساخت و با تشکیل جلسات متعدد ستاد سیاستگزاری، شورای هنری و شورای اجرایی، ضمن بازخوانی تجربه های بدست آمده و مدون سازی انتقادها و پیشنهادهای مطرح شده کرد که بالطبع با عنایت به مباحث و نقدهای مطرح شده تحلیل تبیین راهکارهای مناسب برای فرآیند پذیرش و انتخاب آثار و معرفی آثار برتر است.

سوالی که پیرامون ترکیب داوری و یکی از آثار معرفی شده نهایی پدیدار شده و طبعا همان گونه که در اطلاعیه پیشین نیز تصریح شد، ستاد برگزاری و شورای هنری جشنواره ضمن تاکید بر وجود برخی شائبه ها خود را مکلف به بررسی آن دانسته و برای صیانت از کیان و حیثیت هنر و هنرمندان این مرز و بوم و نیل به جایگاه درخور و همسنگ با نام و عنوان جشنواره در عرصه ملی و بین المللی از هر اقدام اصلاح گرانه و بایسته و در هر مرحله ای رویگردانی نمی نماید.

همان گونه که پیش از این نیز تصریح شد، علی رغم تفاوت مضمونی تصریح و ارجاع هنرمند وام گیرنده به قالب اجرایی و ایده حاکم بر اثر وام دهنده از بدیهیات علمی، اخلاقی و حرفه ای است که می بایست صورت می پذیرفت چرا که علی رغم در اختیار داشتن بسیاری از وسایل ارتباط جمعی رصد و تطابق آثار با تمامیت آثار تجسمی ریز و درشتی که در کشورهای مختلف خلق یا ارائه می شود عملا نیز امکان پذیر نیست. از اینرو بازخوانی و تکمیل فراخوان دوره بعد، تبیین روشهای اجرایی لازم برای جلوگیری یا کاهش درصد خطاهای محتمل و اعمال شیوه های مقوم در دستور کار قرار گرفته که انشاالله بزودی با اصلاح ساختارهای لازم در قالب فراخوان دهمین دوره جشنواره منتشر خواهد شد. اما در کنار این مهم و برای حفظ حرمتها و احقاق حقوق جشنواره، مطابق ضوابط اعلام شده در فراخوان، موضوع از سوی دبیر به شورای هنری ارجاع شد تا با حضور نماینده گان افکار عمومی و پس از بررسی های لازم نظر کارشناسی و متعاقب آن اقدام نهایی ستاد برگزاری جشنواره بزودی اعلام گردد. علاوه بر آن دبیرخانه دایمی جشنواره با جمع بندی نقدها، نظرها و پیشنهادها تدوین فراخوان دوره آتی جشنواره را در دستور کار قرار داده و اطمینان دارد با بهره گرفتن از نظرات منتشر شده زیرساخت لازم و ارزشمندی برای ارتقای جایگاه جشنواره و هنرهای تجسمی کشور فراهم آمده است.

تردیدی نیست که کیان و اعتبار هنری این سرزمین قابل مصالحه با هیچ مصلحت اندیشی فردی و صنفی نیست و ستاد برگزاری به مثابه نماینده جامعه بزرگ هنرمندان تجسمی خود را مکلف به حفظ امانت، عزتمندی ، جامعیت، اخلاق مداری و کیفیت بخشی به این سرمایه ملی دانسته و می داند و برای تحقق این مهم همواره نیازمند نقد و تعامل سازنده است.

ستاد برگزاری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

15 اسفند 1395

 

تاریخ خبر:  1395/12/15